Prestodden Utvikling mot 2019

Hjartdal mot fremtiden

header photo

VEIKRO IMAGES

Prestodden næringspark 2015

Prestodden Næringspark

Prestodden Næringspark 2015

ByggCenter

ByggCenter

PU håper tror at det vil etableres et lite byggvarecenter her i Hjartdal. Grunnen til at dette tilskuddet

har blitt mulig pr i dag er at det har etter jordskifte blitt skilt ut et velegnet nytt mulig næringsområde

på andre siden av dagens næringsområde. Dette området er noe mindre,men ligger i et svært gunstig

område og samtidig litt fra dagens område. Jeg har da fått tegnet en skisse på bygg som følger opp byggvalget fra 

dagens varecenter. Bilder er lagt fram for din informasjon.

Ing. Ken-Henry Skeie

Finn Prestodden

Loading...